Friday Apr 19, 2024

139. Vad skulle hända om alla kände till Fascia?

I över tio år har vi försökt förstå och förklara vad fascia är, varför det är så viktigt att förstå och hur hela vår uppfattning om kroppen och människan förändras när vi ser på oss själva som levande.

Vi är inte ensamma om det här. Framstående forskare som Guimberteau, Theise, Pollack och Levy har kämpat i motvind för att få människor att ta till sig den levande kroppen.

Så vi har bjudit in dem för att prata om det här, live i Uppsala i november 2024.

Det här avsnittet handlar om varför vi startar Swedish Fascia Convention.

Läs mer och lyssna på fasciaconvention.com/se

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20240320