Thursday Jul 07, 2022

69. Fascia, embryologi och kroppens ursprung

Hur utvecklas livet? Nya insikter om embryologi från British Fascia Symposium 2022 vänder upp och ner på våra idéer om vad som händer de första åtta veckorna efter befruktning.

Det helhetsperspektiv som följer på förståelsen av Fascia och flöde ger ny förståelse för hur liv blir till och att vi redan under våra första åtta veckor påverkas av rörelse och tryck.

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Läs mer om podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast

Fascia Innovation Sweden AB