Wednesday Nov 16, 2022

85. Fascia öppnar upp för nya sätt att förstå & behandla vanliga sjukdomar

De senaste årens forskning utmanar tidigare idéer om vad sjukdom är och varför de uppstår. Hur stor roll spelar egentligen genetiken och hur viktig är miljö och livsstil? Kan man bli frisk av mat och hur gynnas sjukdom av stress och socker?

De senaste åren har mängder av studier publicerats som öppnar upp för nya sätt att förstå varför vi blir sjuka och hur vi stimulerar läkning.

... och kanske är det just genom att se kroppen från ett annat perspektiv som vi hittar nya lösningar på tidigare svårlösta problem.

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Läs mer om Podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast

 

Referenser
Effects of Ketogenic metabolic therapy on patients with breast cancer: A randomized controlled clinical
trial,
Khodabakhshi et al, 2021.


On the Origin of ATP Synthesis in Cancer,
Seyfried et al, 2020.


Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeutics,
Seyfried et al, 2013.


Collagen Matrix Density Drives the Metabolic Shift in Breast Cancer Cells,
Morris et al, 2016


Connecting (T)issues: How Research in Fascia Biology Can Impact Integrative Oncology,
Langevin et al, 2016


Microenvironments dictating tumor cell dormancy,
Bragado et al, 2012


Neutrophils drive accelerated tumor progression in the collagen-dense mammary tumor microenvironment,
Garcia-Mendoza, 2016.


Tumor mechanics and metabolic dysfunction,
Tung et al, 2015


Mechano-Signal Transduction in Mesenchymal Stem Cells Induces Prosaposin Secretion to Drive the
Proliferation of Breast Cancer Cells,
Ishihara et al, 2017.


Elevated collagen-I augments tumor progressive signals, intravasation and metastasis of prolactin-induced
estrogen receptor alpha positive mammary tumor cells,
Barcus et al, 2017.


Tumor Cell-Driven Extracellular Matrix Remodeling Drives Haptotaxis during Metastatic Progression,
Oudin et al, 2016.


COX-2 modulates mammary tumor progression in response to collagen density,
Esbona et al, 2016.


Stretching Reduces Tumor Growth in a Mouse Breast Cancer Model,
Berrueta et al, 2018.


Stretching Impacts Inflammation Resolution in Connective Tissue,
Berrueta et al, 2016.


Establishment of a Novel Porcine Model to Study the Impact of Active Stretching on a Local
Carrageenan-Induced Inflammation,
Muñoz Vergara et al, 2020.


Fibroblast cytoskeletal remodeling induced by tissue stretch involves ATP signaling,
Langevin et al, 2013.


Intravenous vitamin C in the supportive care of cancer patients: a review and rational approach,
Klimant et al, 2018.


High-dose intravenous vitamin C, a promising multi-targeting agent in the treatment of cancer,
Böttger et al, 2021.


The Anti-Cancer Effect of Quercetin: Molecular Implications in Cancer Metabolism,
Reyes-Farias & Carrasco-Pozo, 2019.


Emerging impact of quercetin in the treatment of prostate cancer,
Ghafouri-Fard et al, 2021.


Quercetin induces p53-independent cancer cell death through lysosome activation by the transcription
factor EB and Reactive Oxygen Species-dependent ferroptosis,
Wang et al, 2021.


The Cytotoxicity Effect of Resveratrol: Cell Cycle Arrest and Induced Apoptosis of Breast Cancer 4T1 Cells,
Wu et al, 2019.


Resveratrol as a modulatory of apoptosis and autophagy in cancer therapy
Yang et al, 2022.

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20221013