Wednesday Nov 23, 2022

86. Varför är det viktigt att vi pratar om hur vi mår?

Hur kan ett samtal ha en läkande effekt och vilken roll spelar den som lyssnar vid läkning?

Hur skiljer sig ett samhälleligt sår mot ett personligt trauma och varför är det viktigt med ett samtalsklimat som är öppet och inriktat på förståelse snarare än dömande?

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Läs mer om Podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast

 

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20221013