Friday Dec 09, 2022

88. LIVE: Kroppen är den plats där vi äger rum

Hur påverkas Fascian av det vi är med om? Efter en visning av filmen "Fascia: Kroppens nätverk utan början och slut" försätter samtalet om vad som händer med kroppen när vi utsätts för stress eller blir rädda och hur våra kroppar påverkas av relationen till vår omgivning fortsätter.

Hur kommer det sig att saker som egentligen är otroligt självklara, som att vi upplever tankar och känslor i våra kroppar, INTE är självklara när vi försöker förstå kroppen vetenskapligt - och varför är Fascia den potentiella bryggan över till en ny helhetsförståelse.

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20221013