Saturday Jan 14, 2023

93. Hur påverkas kroppen av månen och andra naturfenomen?

Har du koll på när det är fullmåne nästa gång? Såväl ny forskning som uråldrig kunskap och inte minst människors personliga erfarenheter tyder på att vi påverkas mycket mer av månen och naturens cykler än vi kanske erkänner i dagens samhälle.

Under 2023 kommer Fasciaguiden gräva vidare i naturen och omgivningens påverkan på kroppen och först ut är ett inledande samtal om månen.

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Läs mer om Podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20221013