Wednesday Jul 13, 2022

70. Fascia, en ny människosyn och ett paradigmskifte

Vad händer när vi gör observationer som inte stämmer överens med vad vi tidigare trott om hur världen ser ut och fungerar? Det är precis vad som händer just nu i forskningsfält efter forskningsfält. 
 
Nya upptäcker stämmer inte överens med den etablerade bilden. Det mesta tyder på att Fascia är en del av ett paradigmskifte och en helt ny människosyn. När vi börjar se människan, planeten och världen som en helhet så händer det något med hur vi tänker, känner och agerar. Samtidigt har vi svårt att själva förstå vad som pågår. 
 
I det här avsnittet av Fasciaguiden försöker vi samla ihop alla trådar som vi har kastat ut under de senaste 20 avsnitten. Vi pratar om nyfikenhet ödmjukhet och hur vi ska ta oss an den osäkerhet som följer när vi längre inte vet.
 
Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Läs mer om Podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast

Fascia Innovation Sweden AB