Thursday Nov 10, 2022

84. Stress, näring & svar på frågor om specifika problem

Intresset för Fascia har exploderat och vi har fått mängder av frågor om Fascia och olika problem.

Därför är det dags att prata om stress - och vad stress faktiskt gör med vår Fascia. Alla vet att stress är dåligt, men exakt hur dåligt är det? Är det i själva verket så att stress är en av de enskilt största orsakerna till våra fysiska problem?

Fasciaguiden är en podcast som handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Läs mer om Podcasten och vilka som medverkar på fasciaguiden.se/podcast

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20221013