Tuesday Apr 16, 2024

Varför behöver vi Kollagen?

Kollagen är kroppens vanligaste protein, och utgör mer än 30% av de proteiner som finns i kroppen men kollagenproduktionen avtar med ålder.

Varför behöver vi Kollagen och hur får vi i oss det?

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20240320