Thursday Apr 11, 2024

Varför behöver vi Magnesium?

Socker, kaffe och alkohol ger försämrat upptag av magnesium och kan orsaka magnesiumbrist. Dagens växtodling med konstgödning gör att vi får i oss mindre magnesium via mat och dricksvatten än tidigare. 

Varför behöver vi magnesium och hur får vi i oss tillräckligt?

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20240320