Monday Apr 15, 2024

Varför behöver vi Omega 3?

Kroppen behöver Omega 3 men kan inte själv tillverka det. Högt intag av socker, kaffe, alkohol och läkemedel med mera blockerar upptaget av Omega 3. 

Varför behöver vi Omega 3 och hur får vi i oss det?

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20240320