Saturday Apr 13, 2024

Varför behöver vi Selen?

Svenska jordar har extremt låga halter av selen vilket gör att de grödor som odlas innehåller försumbara halter. Raffinering och tillagning av maten förstör dessutom selen.

Hur viktigt är selen? Varför behöver vi selen och hur får vi i oss det?

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20240320