Sunday Apr 14, 2024

Varför behöver vi Svavel?

Många får inte i sig tillräckligt med svavel. Dåliga naglar, torr hud och artros kan vara tecken på svavelbrist.

Men vad är svavel? Hur får vi i oss det och varför behöver vi svavel?

Fascia Innovation Sweden AB

Version: 20240320